ΕΕ

Χωρίς απόφαση για την επανέγκριση του Glyphosate στην Ευρώπη

Αναμονή από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια αναθεωρημένη πρόταση

Η προγραμματισμένη ψηφοφορία για την εκ νέου έγκριση της ζιζανιοκτόνου ουσίας glyphosate (roundup) πραγματοποιήθηκε σήμερα. Σύμφωνα με πηγές της ΕΕ, η Επιτροπή δεν κάλεσε σε ψηφοφορία, καθώς γνώριζε πως μια προκαταρκτική ψηφοφορία δεν θα είχε υποστήριξη από ειδική πλειοψηφία για την επανέγκριση της ζιζανιοκτόνου ουσίας. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα ήταν πως δεκαεννέα κράτη μέλη θα ψήφιζαν υπέρ, 2 κατά (Γαλλία και Ιταλία), ενώ 7 θα απείχαν.

Αμφιλεγόμενη και προβληματική η νέα πρόταση της ΕΕ για τα γ.τ. προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες νέους κανόνες σχετικά με τα γ.τ. τρόφιμα, που θα επιτρέψει στις χώρες της ΕΕ να μην εντάσσονται στο σύστημα έγκρισης  της Ε.Ε.- μια κίνηση που έχει προσελκύσει έντονη κριτική από όλες τις πλευρές στη συζήτηση για τους γ.τ.ο. Η πρόταση ανακοινώθηκε αρχικά πως θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του Προέδρου της Επιτροπής Juncker για περισσότερες δημοκρατικές διαδικασίες για την έγκριση των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών.

Syndicate content