βιοκαύσιμα

Καλλιεργώντας φτώχεια-θερίζοντας κέρδη

Ευρωπαϊκές τράπεζες και επενδυτές κερδοσκοπούν με τα τρόφιμα και την υφαρπαγή γης.

Τράπεζες, ταμεία συντάξεων και ασφαλιστικές εταιρείες ουσιαστικά τζογάρουν με τα διατροφικά προϊόντα και οι ζημιές και τα κέρδη τους ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι κι αυτοί στο παιχνίδι, αφού άμεσα ή έμμεσα χρηματοδοτούν την υφαρπαγή γης. Δεδομένων των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων αυτών των δραστηριοτήτων, είναι ξεκάθαρο ότι ο ρόλος των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο πεδίο αυτό πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Η παρούσα σύνοψη της έρευνας της Friend of the Earth επιχειρεί μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων ορισμένων ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών οργανισμών που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Στόχος είναι να αποδειχθεί τεκμηριωμένα η εμπλοκή σημαντικών ευρωπαϊκών τραπεζών, ταμείων και ασφαλιστικών εταιρειών, να αφυπνισθούν οι ενδιαφερόμενοι και να αναγκαστούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να παραδεχτούν τον ρόλο τους στη διατροφική κρίση.

Στοπ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να επιβάλλει την χρήση βιοντίζελ απο φοινικέλαιο στις Χώρες της Ε.Ε.

Δεν πρόκειται για δάσος, αλλα γιά φυτεία...

Η νομοθεσία της Ε.Ε. για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει πως  έως το 2020 το 10% του συνόλου των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές στην Ε.Ε. θα πρέπει να είναι “ανανεώσιμες”. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει χρήση βιοκαυσίμων, πολλές εκ των οποίων προκαλούν την καταστροφή τροπικών δασών και οξύνουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Το βιοντίζελ από φοινικέλαιο είναι ένας από τα χειρότερoυς τέτοιους παράγοντες . Οι φυτείες φοίνικα για βιοκάυσιμα  και τροφή αποτελούν την κύρια αιτία καταστροφής των τροπικών δασών στην Ινδονησία και τη Μαλαισία. Το βιοντίζελ από φοινικέλαιο είναι πάρα πολύ πιθανό να εκλυει υψηλότερα επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το συμβατικό ντίζελ, χειροτερεύοντας παρά βελτιώνοντας έτσι την αλλαγή του κλίματος.

Στο προσκήνιο η “αρπαγή βιομάζας” με το συνέδριο του λόμπι ΒΙΟ στο Καναδά

 

αγροκαύσιμα, βιοκαύσιμα, βιομάζα, βιοτεχνολογία, λόμπι, συνθετική βιολογία Η ταραχή και το πάθος με τα αγροκαύσιμα και την ενέργεια δεν έχει πάψει. Απλά έχει εξελιχθεί. Τον περασμένο μήνα στο Μόντρεαλ του Καναδά πραγματοποιήθηκε το 6ο Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας και Βιοεπεξεργασίας από το Αμερικάνικο λόμπι της Βιοτεχνολογίας BIO. Ένα από τα κυριότερα θέματα που απασχόλησε τους εκατοντάδες συμμετέχοντες ήταν και η χρήση βιομάζας για την παραγωγή “πράσινης” ενέργειας, την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων, πλαστικών και χημικών.

Βιοκαύσιμα: Όταν η θεραπεία γίνεται χειρότερη της ασθένειας

 

αγροκαύσιμα, βιοκαύσιμα, μεταλλαγμένα, γεωργία, ελλάδα, συνέπειες, αρνητικέςΤα βιοκαύσιμα έχουν προβληθεί ως μια λύση στο εντεινόμενο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων. Φυτά που δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα και κατόπιν μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη της οποίας οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα δεσμεύονται ξανά από τα φυτά που καλλιεργούνται για βιοκαύσιμα. Μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας δηλαδή που θεωρητικά δεν εντείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και δίνει διεξόδους στην αγροτική οικονομία. Ωστόσο, οι έρευνες και η πρακτική δείχνουν ότι το μοντέλο παραγωγής των βιοκαυσίμων και η βιασύνη για επέκταση μαζικής κλίμακας ουσιαστικά θα επιδεινώσει την περιβαλλοντική και κοινωνική κρίση, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα βιοκαύσιμα ήδη προσβάλλουν την παραγωγή τροφίμων και τα ζωτικά οικοσυστήματα του παγκόσμιου Νότου, ενώ τα όποια οφέλη από τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ουσιαστικά εξαλείφονται λόγω της εντατικής παραγωγής και της μετατροπής της γης σε καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Syndicate content