Έρευνα για την συνύπαρξη με γ.τ. καλλιέργειες στην Κύπρο

συνύπαρξη, γτο, μεταλλαγμένα, έρευναΣυνεργασία για την έρευνα για τη συνύπαρξη γ.τ.ο., συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Κύπρο θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο χρόνο με σκοπό την εκτίμηση και ανάδειξη των επιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν.

H Περιβαλλοντική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας του Οργανισμού έχει υπογράψει συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για να διενεργήσει έρευνα σχετικά με τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες στη Κύπρο. Μια δεκαμελής επιστημονική ομάδα από τις δύο χώρες θα αναλάβει την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη συνύπαρξη των γενετικά τροποποιημένων, συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών, σε μια προσπάθεια να αποδείξει τους δυνητικούς κίνδυνους αυτής της συνύπαρξης, με στόχο την προστασία των γεωργικών προϊόντων στη Κύπρο.  Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες.

Ο Κύπριος Υπουργός Γεωργίας, Μιχάλης Πολυνείκης, περιγράφει τη μελέτη ως “επαναστατική”, καθώς για πρώτη φορά, οι επιστήμονες θα εξετάσουν τη συνύπαρξη των γ.τ.ο. με συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες, που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα στο καλαμπόκι, τις πατάτες και την ελαιοκράμβη. Ανέφερε επίσης ότι ''τελικός στόχος της μελέτης αυτής είναι να εφοδιάσει την Κύπρο με τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε την απαγόρευση της καλλιέργειας γ.τ.ο. Θα υπάρξει μια εκτίμηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων, καθώς και μια αξιολόγηση των σεναρίων κινδύνου, περιλαμβάνοντας την σχετική αποτυχία. Απώτερος στόχος αυτής της μελέτης ήταν να παράσχει Κύπρος με τα επιστημονικά εργαλεία για να καταστεί δυνατή η απαγόρευση της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στη Κύπρο”

Ο καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, δήλωσε ότι η επιστημονική αξιολόγηση της πιθανότητας συνύπαρξης θα τονίσει τους κινδύνους που ενδέχεται να οδηγήσουν στην προστασία των γεωργικών προϊόντων στη Κύπρο.

Η Κύπρος από την ένταξή της στην Ε.Ε. τον Μάιο του 2004, διατήρησε σταθερή θέση κατά της έγκρισης των γ.τ.ο., με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας, της γεωργίας και του περιβάλλοντος ενώ έχει καταφέρει να περιληφθεί σε ειδική διάταξη του κείμενου συμπερασμάτων του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος τον Δεκέμβριο του 2008, που επιτρέπει στη χώρα να εφαρμόσει σχετικά ειδικά μέτρα διαχείρισης, περιορισμούς και απαγορεύσεις.

 

 

Νοέμβριος 2009

Biotechwatch.gr

Πηγή: Cyprus Mail