Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Διατροφική Aυτάρκεια "Nyeleni"

Στις 16 - 21 Αυγούστου 2011 στο Krems της Αυστρίας, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη συνάντηση από ομάδες, οργανώσεις, συλλογικότητες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες φοιτητών, αγρότες, ακτιβιστές, οικολόγους, εργαζομένων στους αγρούς, ακτήμονες νέους, και όλων όσων εργάζονται για την Διατροφική Αυτάρκεια στην Ευρώπη και στον κόσμο.

10 χρόνια μετά τη σύνοδο κορυφής της G8 που πραγματοποιήθηκε στη Γένοβα και τις μαζικές διαδηλώσεις που καταστάλθηκαν βίαια για να εμποδίσουν τη φωνή των κοινωνικών κινημάτων, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα συναντηθούν ξανά στη Γένοβα για την ανανέωση της ατζέντας τους και της αφοσίωσης τους. Ο δημόσιος χαρακτήρας των υδάτινων πόρων, η εργασία, τα κοινά, η απαγόρευση των κερδοσκοπικών χειρισμών, τα τρόφιμα ως ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα είναι κάποια από τα βασικά αιτήματα και τους τομείς της κοινής δράσης στην Ιταλία και στο εξωτερικό.

Αυτά περίπου είναι και τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Nyeleni  για την διατροφική αυτάρκεια στην Αυστρία. Σε έναν μήνα περίπου απο τώρα, στις 16 - 21 Αύγουστου, 600 άτομα από περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές χώρες θα συγκεντρωθούν στο Krems για να αρθρώσουν ένα περιφερειακό σχέδιο για την διατροφική αυτάρκεια με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των ευρωπαϊκών εδαφών, η ανάγκη για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να την αποκατάσταση των  οικολογικών λειτουργιών.

"Μετά την νίκη-ορόσημο στο δημοψήφισμα που πιστοποίησε την δημόσια και μη ιδιωτικοποιήσιμη φύση του νερού και την ακαταλληλότητα των πυρηνικών σταθμών στην Ιταλία, τα κοινωνικά κινήματα χτίζουν τώρα μια γέφυρα από τη Γένοβα προς το Krems ώστε να ενεργοποιήσουν ισχυρότερες συμμαχίες και να εντοπίσουν τα κοινά μονοπάτια για περισσότερο κοινωνικώς προσανατολιζόμενα και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα παραγωγής τροφίμων”, λέει ο Luca Colombo, μέλος της Ιταλικής Επιτροπής για την διατροφική αυτάρκεια και  εθνικό σημείο επαφής για το Φόρουμ Nyeleni.

"Οι Ευρωπαίοι αγρότες και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δείχνουν την ανάλογη υπευθυνότητα, την προθυμία και την αξιοπιστία να εργαστούν πάνω σε νέες πρακτικές γεωργίας και παραγωγής τροφίμων και νέες πολιτικές και να ζητήσουν την υιοθέτησή τους τους, σε αλληλεγγύη με μη Ευρωπαϊκές περιοχές και ανθρώπους. Ήρθε η ώρα για την διατροφική αυτάρκεια να ανταποκριθεί στα συγκλίνοντα αιτήματα των παραγωγών και των καταναλωτών, σε κάθε περιοχή και χώρα του κόσμου», προσθέτει η Genevieve Savigny, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συντονισμού Via Campesina.

Το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες εργασίας που θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συμβάλουν πλήρως. Η θεματική συζήτηση θα επικεντρωθεί σε αναδυόμενα θέματα που θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους και μη στο εξωτερικό για την επίτευξη της διατροφικής αυτάρκειας.  Συγκεκριμένα θα καλυφθούν οι ακόλουθοι πέντε θεματικοί τομείς:

1: Μοντέλα παραγωγής (αγρο-οικολογία, ενέργεια, κλίμα, ΓΤΟ, εξάρτηση από πρωτεΐνη,  βιοποικιλότητα ...)
2: Αγορές/οργάνωση της διατροφικής αλυσίδας και αντίστοιχων δικτύων (εταιριακή κυριαρχία στην διατροφική αλυσίδα, τοπικές αγορές, κερδοσκοπία στα τρόφιμα,  διαφάνεια, ποινικοποίηση,  αλληλεγγύη,...)
3: Εργασιακές συνθήκες/κοινωνικές πτυχές (μετανάστες αγρότες και εργάτες, εισόδημα,  υγεία, πρόσβαση σε τροφή, ...)
4: Πρόσβαση σε γη και άλλους πόρους (εγκατάσταση, ανανέωση,  χρηματοδότηση, νερό, σπόρους ...)
5: Δημόσιες πολιτικές (ΚΑΠ και αγροτική ανάπτυξη, αλιευτική πολιτική, ενέργεια, εμπόριο, κ.λπ. ...).

Η τελετή έναρξης του Φόρουμ έχει προγραμματιστεί για τις 16 του Αυγούστου το απόγευμα κατά τη διάρκεια της πρώτης συνόδου ολομέλειας.

Εκτός από τις θεματικές συνεδρίες, στις 19.08, Παρασκευή, επιτόπιες επισκέψεις, μια αγορά ιδεών και ένα πολιτιστικό πρόγραμμα θα εμπλουτίσουν το Φόρουμ.

Την Κυριακή 21.08 το φόρουμ Nyeleni θα μορφοποιήσει την τελική διακήρυξη και πρόγραμμα δράσης.

Περισσότερα εδώ

Για πληροφόρίες και συμμετοχή επικοινωνήστε με την Ελληνική συμμετοχή στο email vassilios@peliti.gr ή στο info@biotechwatch.gr καθώς και στο marzia.rezzin@eurovia.org

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Forum μπορείτε επισκεφθείτε: www.nyeleni2011.net