Κάλεσμα για την Ημέρα Δράσης για το Κλίμα και τη Γεωργία, 15 Δεκεμβρίου 2009

Τοπική παραγωγή για τοπική κατανάλωση - αλλαγή του διατροφικού συστήματος, όχι του κλίματος!

Καθώς οι επιστημονικές προβλέψεις καταστροφής του κλίματος συνεχίζουν να αυξάνονται, οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώνονται στην Κοπεγχάγη στις 7-18 Δεκεμβρίου 2009 για την Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Kλιματική Aλλαγή (UNFCCC)) - και ο κόσμος περιμένει να δράσουν. Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αλλάξουν τον κόσμο, προκειμένου να τον σώσουν- ωστόσο, μέχρι στιγμής οι κυβερνητικές λύσεις περιστρέφονται γύρω από τη δημιουργία μηχανισμών της αγοράς, για να αποφύγουν πραγματικές αλλαγές ενώ η κλιματική κρίση συνεχίζει να αυξάνεται.

Παρά τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, η UNFCCC απέτυχε να αμφισβητήσει τα σημερινά μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης βασιζόμενα την ψευδαίσθηση της συνεχούς ανάπτυξης. Αντ 'αυτού, έχει εφεύρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τον ιδιωτικό τομέα ώστε να συνεχίζει να αποκομίζει τεράστια κέρδη εις βάρος της υγείας του πλανήτη. Οι λύσεις που συζητούνται από την UNFCCC να συνεχίζει να επιτρέπει στους μεγάλες καταναλωτές ενέργειας να μολύνουν ατιμωρητοι, ενώ χρηματοδοτούν άλλους για την υλοποίηση έργων τα οποία υποτίθεται ότι δεσμεύουν άνθρακα.

Αρκετά! Υπάρχουν πραγματικές αλλαγές που μπορούν να κάνουν πραγματικές διαφορές - και μπορούμε να τις πραγματοποιήσουμε τώρα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι γεωργικές πρακτικές συμβάλουν περίπου στο 17% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μεταξύ του 1990 και 2005. Όταν το ποσό αυτό προστίθεται στις εκπομπές που προκαλείται από την αποψίλωση των δασών, την αλλαγή της χρήσης γης (για την αγροτική παραγωγή), τη μεταφορά, τη μεταποίηση, τη ψύξη και άλλες πτυχές του συστήματος των τροφίμων, το ποσοστό ανεβαίνει στο 32% και ίσως περισσότερο.

Αυτό το σύστημα των τροφίμων θερμαίνει τη Γη - είναι ένα σύστημα με γνώμονα και ενθαρρύνση από τις ίδιες δυνάμεις που πιέζουν για την απελευθέρωση του εμπορίου, την κερδοσκοπία και την εκμετάλλευση των πόρων - και είναι οι ίδιες οι οποίες κυριαρχούν στην διαδικασία της συνδιάσκεψης του UNFCCC.

Στον Παγκόσμιο Νότο δάση κόβονται και αγρότες εκτοπίζονται από τις πατρίδες τους έτσι ώστε μεγάλες μονοκαλλιέργειας μπορεί να φυτευτούν με σκοπό την παραγωγή σόγιας, καλαμποκιού και φοίνικες ως ζωοτροφές στην Ευρώπη. Στις Ευρωπαϊκές βιομηχανικές φάρμες στην Ευρώπη, υπερχορτασμένα ζώα παράγουν μεθάνιο και απόβλητα, χρησιμοποιώντας τεράστια ποσά ενέργειας και νερού.
Πρέπει να αλλάξουμε όχι μόνο το σύστημα παραγωγής τροφίμων, αλλά ολόκληρη η στάση μας για τα τρόφιμα - κυρίως την κατανάλωσης κρέατος - και τη γεωργία. Η αειφορική γεωργία και η παραγωγή τροφίμων μπορεί να παραγάγει αληθινή, υγιεινή τροφή ενώ παράλληλα δρα ως ευεργετική δύναμη για το περιβάλλον.

Είναι άδικο να χρησιμοποιήσει τα οφέλη που οι μικροί αγρότες παρέχουν τσο περιβάλλον ως δικαιολογία για να παραμείνουν να ρυπαίνουν ως συνήθως. Το UNFCCC συζητά τώρα το να συμπεριλάβει την αγροτική γη στους μηχανισμούς εμπορίου του άνθρακα, μια κίνηση που θα μπορούσε να αφήσει τους αγρότες χωρίς άλλη υποστήριξη πέρα από τα “βρώμικα” χρήματα αυτών που μολύνουν. Αυτοί οι μηχανισμοί δεν μπορούν παρά να αποτύχουν, επειδή δεν εστιάζονται στη μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων  ή τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις βιομηχανικές χώρες. Για τους αγρότες σε όλο τον κόσμο, οι ψευδείς λύσεις που προτείνονται στις συνομιλίες για το κλίμα είναι εξίσου σοβαρή απειλή όπως και οι ξηρασίες, τυφώνες και τα νέα πρότυπα  για το κλίμα.

Η προώθηση των αγροκαυσίμων και των βιο-πλαστικών ως λύση για την κρίση αυξάνει την πίεση στις γεωργικές εκτάσεις. Αυτό έχει ήδη οδηγήσει σε μαζική υφαρπαγή γαιών εκ μέρους πολυεθνικών εταιρειών στις αναπτυσσόμενες χώρες, εκτοπίζοντας αγρότες και ιθαγενείς κοινότητες έξω από τα εδάφη τους.

Η μικρής κλίμακας αειφορική γεωργίας για τοπική κατανάλωση διαδραματίζει ήδη σημαντικό ρόλο στη μετεγκατάσταση των οικονομιών που θα μας επιτρέψουν να ζήσουν σε μια βιώσιμη κοινωνία. Η Αειφόρική τοπική παραγωγή τροφίμων χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια, καταργεί την εξάρτηση από τις εισαγωγές ζωοτροφών και κρατά τον άνθρακα στο έδαφος, ενώ αυξάνει τη βιοποικιλότητα. Οι τοπικοί σπόροι είναι περισσότερο ευπροσάρμοστοι στις αλλαγές τους κλίματος οι οποίες ήδη μας επηρεάζουν.

Η μικρής κλίμακας γεωργία δεν είναι μπορεί μόνο να συμβάλει θετικά στην ισορροπία του άνθρακα στον πλανήτη, δίνει επίσης απασχόληση σε 2,8 δισ. ανθρώπων - γυναικών και ανδρών - σε όλο τον κόσμο και εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση της πείνας, του υποσιτισμού και την τρέχουσας κρίσης των τροφίμων. Αν οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε γη, νερό, εκπαίδευση και υγεία και υποστηρίζονται από πολιτικές διατροφικής αυτάρκειας μπορούν να συνεχίσουν να θρέφουν τον κόσμο και να προστατεύουν τον πλανήτη.
 Λέμε αρκετά! Οι αγρότες, ακτιβιστές, αγρότες χωρίς γη και νέοι από όλο τον κόσμο είναι έτοιμοι να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές, και να παρέχουν υγιεινά, τοπικά παραγόμενη τροφή για τις κοινωνίες μας, να προστατέψουν την βιοποικιλότητα και να δημιουργήσουν ένα πραγματικά βιώσιμο μέλλον.

Θα είμαστε παρόντες στην Κοπεγχάγη, απαιτώντας ότι οι πραγματικές λύσεις που εκπροσωπούμε θα αναγνωρίζονται ως το μέλλον - και ότι το βιομηχανικό, αγρο-εξαγωγικό μοντέλο του διατροφικού μας συστήματος θα αναγνωριστεί ως ένα λάθος του παρελθόντος.

Απαιτούμε:
• Ένα τέλος στις ψέυτικες επιχειρηματικές λύσεις της UNFCCC και του αγρο-βιομηχανικό εξαγωγικού συστήματος που υποστηρίζει.
• Καθόλου αντισταθμιστικά οφέλη από τη γεωργία - μην αφήνετε την βιομηχανία να κάνει χρήση της γεωργικής γης ως δικαιολογία για να συνεχίσει να ρυπαίνει.
• Μια επείγουσα μετάβαση από την καπιταλιστική παγκόσμια οικονομία προς μια ανθρωποκεντρική οικονομία όπου η γεωργία των μικρών αγροτών και των τοπικών συστημάτων παραγωγής τροφίμων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.
• Το τέλος της σπατάλης των τροφίμων και της υπερκατανάλωση.
• Γη για τους αγρότες που δεν έχουν! Υποστήριξη της πρόσβαση των αγροτών σε γη.
• Υποστήριξη των αγροκτημάτων μικρής κλίμακας και της διατροφικής αυτάρκειας ώστε να δροσίσει την Γη.
• Αειφορική γεωργία και υγιεινά τρόφιμα για όλους!
 
Το παρών κάλεσμα για δράση έχει υπογραφεί μέχρι στιγμής από τις ακόλουθες οργανώσεις και ομάδες:
A SEED Ευρώπη (Κάτω Χώρες)
GAPS (Gardening And Permaculture Society Manchester) (UK)
La Via Campesina (Διεθνή)
Nandu Arbeitsgruppe Κλήμα (Γερμανία)
NOAH (Δανία)
Reclaim the Fields (International)
Urban Food Growers’ Network (H.B.)
Velt (Βέλγιο)
Voedselteams (Βέλγιο)
Wervel (Βέλγιο)