Σπέρνοντας το Μέλλον – Συγκομίζοντας ποικιλομορφία

Όχι στις πατέντες για την βιομηχανία Σπόρων!
Οι σπόροι πρέπει να παραμείνουν κοινό αγαθό

   

H αγροτική βιοποικιλότητα είναι το δημιουργικό αποτέλεσμα ανθρώπων απ’ όλο τον κόσμο. Είναι ένα κοινό αγαθό και ανήκει σε όλους. Είναι συνεπώς θεμελιώδες το να έχουμε πρόσβαση σε αυτήν την ποικιλότητα για την καθημερινή μας τροφή και την επίτευξη της διατροφικής αυτάρκειας. Σε πολλές περιοχές του κόσμου των γυναίκες και άντρες αγρότες εξακολουθούν να παράγουν, να ανταλλάσσουν, και να πωλούν τους δικούς τους σπόρους.

Οι νόμοι για τους σπόρους στην Ευρώπη πρόκειται να αλλάξουν μέχρι το 2011. Η βιομηχανία σπόρων θέλει να εξασφαλίσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το πατεντάρισμα των καλλιεργούμενων ποικιλιών της. Επιδιώκει επίσης αυστηρότερο έλεγχο ή ακόμη και την απαγόρευση όλων των μη καταχωρημένων ποικιλιών που ανήκουν σε αγρότες

10 εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Bayer, η Monsanto, η Syngenta και η Limagrain, ελέγχουν ήδη το 67% της παγκόσμιας αγοράς σπόρων. Δεν επιθυμούν πλέον να χάνουν το υπόλοιπο της αγοράς, όταν θα μπορούσαν να επιβάλουν και στο υπόλοιπο κόσμο τις καταχωρημένες ποικιλίες τους - οι οποίες συνήθως αναπτύσσονται μόνο  με τη βοήθεια χημικών λιπασμάτων, παρασιτοκτόνων και υψηλή άρδευση. Ωστόσο, δεν είναι αυτές οι γενετικά ομοιογενείς, βιομηχανοποιημένες ποικιλίες σπόρων που θα μπορούν να θρέψουν τον κόσμο στο μέλλον, αλλά οι πολύμορφες, τοπικές ποικιλίες που μπορούν να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος.

Οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους σπόρους λαμβάνει χώρα κεκλεισμένων των θυρών, μεταξύ των εκπροσώπων της βιομηχανίας σπόρων και των γραφειοκρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μας κάνει να μην αναμένουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Προκειμένου να επηρεάσουμε τις νέες νομοθεσίες για τους σπόρους θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για τους στόχους μας.

Απαιτούμε:

    *  το δικαίωμα να παράγουμε σπόρους μας από τη δικιά μας συγκομιδή, την εκ νέου σπορά και την δυνατότητα να την δίνουμε σε άλλους

    * να ενθαρρυνθούν οι τοπικές ποικιλίες καλλιεργειών, υποστηρίζοντας τους άνδρες και τις γυναίκες που διατηρούν και αναπαράγουν ποικιλίες με βιολογικές μεθόδους
 
    * να απαγορευθούν οι τεχνολογίες γενετικής τροποποίησης στον τομέα της γεωργίας

    * να μην υπάρχουν πατέντες για τα φυτά

    * ένα νέο νόμο για την εισαγωγή νέων ποικιλιών σπόρων ο οποίος αποκλείει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (γ.τ.ο.) και τις ποικιλίες που απαιτούν εντατική χρήση χημικών
 
    * για τον τερματισμό των υψηλών εισροών ενέργειας στη γεωργία ως αποτέλεσμα των μονοκαλλιεργειών, των μακρών αλυσίδων διανομής καθώς και των βιομηχανικών καλλιεργειών που απαιτούν χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

 

Σχετικά με τη Καμπάνια Sowing the Future και συμμετοχή στην διαμαρτυρία εδώ