Νέοι νόμοι και ποικίλες αντιδράσεις κατά των γ.τ.ο. σε Βουλγαρία και Τουρκία

gmo, bulgaria, μεταλλαγμένα, βουλγαρία, μεταλαγμένα,Δυο πρόσφατοι νέοι νόμοι στις αντίστοιχες γείτονες χώρες πυροδότησαν αντιδράσεις για την διευθέτηση σχετικά με την καλλιέργεια, εισαγωγή και σήμανση των γ.τ.ο. οδηγώντας ουσιαστικά σε αναδίπλωση των κυβερνήσεων στην στάση τους σχετικά με το θέμα.

Το περασμένο Γενάρη ένας νέος νόμος του Βουλγαρικού κοινοβουλίου που θα επέτρεπε την πειραματική καλλιέργεια γ.τ. καλλιεργειών σε μικρές αποστάσεις από συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες. Στις 11 του περασμένου Φλεβάρη, πραγματοποιήθηκε στη Σόφια και άλλες μεγάλες πόλεις μαζικές πορείες, την ίδια μέρα που η κοινοβουλευτική επιτροπή περιβάλλοντος ετοίμαζε την αξιολόγηση των αλλαγών στην υφιστάμενη νομοθεσία. Η προσπάθεια της επιτροπής περιβάλλοντος να αντιμετώπισε την οργανωμένη αντίδραση οργανώσεων και κινημάτων βάσης και αποτράπηκε τελικά αναγκάζοντας την κυβέρνηση σε πενταετές μορατόριουμ.
Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2008 το 43% των Βουλγάρων τάσσεται κατά των γ.το. ενώ ένα  16% υπέρ. Επίσης, πέντε περιφέρειες επίσης έχουν δηλωθεί ως περιοχές ελεύθερες από γ.τ.ο. Σύμφωνα με τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από την βουλγαρική Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων μεταξύ του 2004 και 2009, ένα ποσοστό 7% των τροφίμων στη Βουλγαρία βρέθηκαν να περιέχουν πάνω από 0,9% γ.τ.ο.- μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό που έχει θεσμοθετηθεί από την Ε.Ε.- χωρίς αυτά να έχουν επισημανθεί. Αξιοσημείωτο είναι ότι Ευρωπαίοι εισαγωγείς Βουλγάρικου καλαμποκιού έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι θα σταματήσουν οι αγορές εάν δεν ληφθούν αυστηρά μέτρα για την αποφυγή επιμόλυνσης.

Στην Τουρκία μια αμφιλεγόμενη νομοθετική ρύθμιση του περασμένου Οκτώβρη gdo hayir, gmo, turkey, μεταλλαγμένα, γ.τ.ο., τουρκίαουσιαστικά έδινε το πράσινο φως για την εισαγωγή προϊόντων με γ.τ. συστατικά. Ο ρύθμιση άφηνε πολλά “παραθυράκια” όσον αφορά την σήμανση των προϊόντων, τα επιτρεπόμενα ποσοστά γ.τ.ο. στα προϊόντα και τους φορείς έλεγχου και πιστοποίησης. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες τόσο από ακτιβιστές, ενώσεις αγροτών και καταναλωτών όσο και από τον γεωτεχνικό κόσμο. Στην Τουρκία, όπως και στην Ελλάδα ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, που αγγίζει το 90%, είναι κατά των γ.τ.ο. Οι αντιδράσεις οδήγησαν σε αναθεώρηση της νομοθεσίας τον ακόλουθο Νοέμβριο και την τελική του μορφή στα τέλη του περασμένου Γενάρη η οποία, κατά τη δήλωση της Τούρκικης κυβέρνησης, ακολουθεί την νομοθετική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οργανώσεις κατά των γ.τ.ο. ωστόσο διακρίνουν αρκετά κενά στην επίμαχη ρύθμιση οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ανεπανόρθωτες καταστάσεις και μειώνουν τις νομοθετικές ασφαλιστικές δικλείδες.

 

BiotechWatch.gr
Μάρτιος 2010