1ο Θερινό Σχολείο Σπόρων

 Ενδυναμώνοντας τις κοινότητες των γεωργών στο επίπεδο της αυτοσυντήρησης και της συνδιαχείρισης των ωφελειών της αγροβιοποικιλότητας

ΕΔΕΣΣΑ, 3-8 Σεπτεμβρίου 2012

 

 Διοργάνωση :
ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ (Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία) με την υποστήριξη του Πανευρωπαϊκού Κέντρου Φυσικής Καλλιέργειας (ΠΑ.ΚΕΦΥ.ΚΑ)

 

Εκπαίδευση για επιτυχή διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών
Κύριοι στόχοι:
-Να βελτιώσει την ικανότητα των γεωργών να διαχειρίζονται την αγροβιοποικιλότητα μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής εμπειριών.

-Να ενδυναμώσει τα τοπικά συστήματα παραγωγής σπόρου ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια τόσο του σπόρου όσο και της τροφής σε επίπεδοαυτοσυντηρούμενης κοινότητας. Να αναγνωρίσει πιθανές πηγές εσόδων για τους γεωργούς μέσω της παραγωγής προϊόντων που βασίζονται στην τοπική γνώση και τους φυτογενετικούς πόρους.

Αντικείμενα εκπαίδευσης:
1.    Διατήρηση παραδοσιακών ποικιλιών και γεωργικής γνώσης
2.    Κοινοτικές τράπεζες σπόρων και διατήρηση εκτός τόπου
3.    Συμμετοχική βελτίωση φυτών (αξιολόγηση, επιλογή)
4.    Κοινοτική αυτονομία σε σπόρο
5.     Η προστιθέμενη αξία στις παραδοσιακές ποικιλίες
6.    Οικολογική διαχείριση

Αποδέκτες των ωφελειών από την εκπαίδευση

    -γεωργοί
    -καταναλωτές
    -εκπαιδευτές
   - τοπικές κοινωνίες
   - τοπικές οικονομίες
   - περιβάλλον (βιοποικιλότητα)
   - εθνικά και διεθνή δίκτυα

Σε πρώτη φάση εκπαίδευσης δίνεται προτεραιότητα συμμετοχής σε εθνικά δίκτυα, τοπικές κοινωνίες και μελλοντικούς εκπαιδευτές που (θα) διαχειρίζονται ζητήματα αγροβιοποικιλότητας και  (θα) εμπλέκονται στην διαχείριση της αγροβιοποικιλότητας  σε επίπεδο διατήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών ποικιλιών καθώς και στην επάρκεια σπόρου σε τοπικό επίπεδο.

Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 2428094558 (Κώστας Κουτής)
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aegilops.gr