απαγόρευση καλλιέργειας

Θετική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για εθνική απαγόρευση καλλιέργειας γ.τ.ο. από κράτη-μέλη

Μια μεγάλη επιτυχία για το κίνημα κατά των γ.τ.ο. στην Ευρώπη: στις αρχές του Ιούλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε σχετικά με ένα νομοσχέδιο που να επιτρέπει στα κράτη μέλη της Ε.Ε. να απαγορεύσουν την καλλιέργεια εγκεκριμένων γενετικά τροποποιημένων (γ.τ.) καλλιεργειών στο έδαφός τους.

Syndicate content