Θετική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για εθνική απαγόρευση καλλιέργειας γ.τ.ο. από κράτη-μέλη

Μια μεγάλη επιτυχία για το κίνημα κατά των γ.τ.ο. στην Ευρώπη: στις αρχές του Ιούλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε σχετικά με ένα νομοσχέδιο που να επιτρέπει στα κράτη μέλη της Ε.Ε. να απαγορεύσουν την καλλιέργεια εγκεκριμένων γενετικά τροποποιημένων (γ.τ.) καλλιεργειών στο έδαφός τους.

Οι εκπρόσωποι πραγματοποίησαν μια μακρά συνάντηση που είχε ως αποτέλεσμα την σχετική πλειοψηφία της προσέγγισης τησ οποίας επικεφαλής ήταν η Corinne Lepage (πρ. Υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας), ότι οι γ.τ.ο. έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και στις οικονομίες των κρατών μελών της ΕΕ. Η ίδια προώθησε επίσης τη βιοποικιλότητα και την καθαρότητα των σπόρων από σχετικές επιμολύνσεις ως καλύτερες γεωργικές επιλογές από ότι οι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα γ.τ. καλλιέργειες.

Συνεπώς, το Κοινοβούλιο συμφώνησε να ρυθμίζουν την καλλιέργεια των γ.τ.ο. από εδώ και πέρα όχι επί τη βάσει της εσωτερικής αγοράς (άρθρο 114 του Συντάγματος της ΕΕ), αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος (Αρθρο.192). Επιπλέον, η συμφωνία εγγυάται το δικαίωμα της εθνικής ασφάλειας των χωρών-μελών έναντι δικαστηρίων και του ΠΟΕ και επιτρέπει την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης στο νομοσχέδιο.

Πέρα από τα παραπάνω, το Κοινοβούλιο απευθύνει έκκληση για δεσμευτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσει τη λεγόμενη συνύπαρξη (κανόνες απόστασης, κτλ.) σε όλα τα κράτη-μέλη, παρέχοντας ελέυθερη πρόσβαση σε έρευνες κινδύνου επιμόλυνσης απο γ.τ.ο. κάτι που συχνά δεν γινότανε δεκτό από τις εταιρείες. Επίσης,  διαφαίνεται ως αναγκαίο ένα ψήφισμα του Συμβουλίου των Υπουργών που δεν έχει επιτευχθεί εδώ και χρόνια, ώστε να βελτιωθεί η Eυρωπαϊκή διαδικασία έγκρισης και τα επιστημονικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Biotechwatch.gr
Ιούλιος 2012