σύγκριση

Η βιολογική γεωργία ανώτερη της συμβατικής, σύμφωνα με 30ετή έρευνα

Το Ινστιτούτο Rodale ανακοίνωσε πρόσφατα τα τελευταία αποτελέσματα των πειραμάτων του πάνω σε γεωργικά συστήματα, το μεγαλύτερο πείραμα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική, όπου πραγματοποιήθηκε σύγκριση των βιολογικών και συμβατικών γεωργικών πρακτικών.

Syndicate content