Στο δρόμο προς την Κοπεγχάγη: Δράσεις για την Κλιματική Δικαιοσύνη ενάντια στο μοντέλο της Βιομηχανικής Γεωργίας

Η συνδιάσκεψη για το κλίμα στην Κοπεγχάγη βρίσκεται εν όψει και δεκάδες οργανώσεις ανά τον κόσμο συντονίζουν τις δράσεις τους. Oι παγκόσμιοι ηγέτες θα συναντηθούν στην Δανία, στις 7-18 Δεκεμβρίου 2009, για τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Kλιματική Aλλαγή (UNFCCC). Η γεωργία βρίσκεται τώρα πια στο κέντρο των συζητήσεων για το κλίμα. Οι λύσεις ωστόσο που εισηγούνται οι φορείς της συνδιάσκεψης αμφισβητούνται για το λόγο ότι αδυνατούν να θίξουν ουσιαστικά το προβληματικό οικονομικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης και χρηματοδοτεί τους κύριους θεσμικούς παράγοντες μόλυνσης για να εφαρμόσουν τα προγράμματα που υποτίθεται ότι θα δεσμεύουν άνθρακα μέσω αμφίβολων πολιτικών και τεχνολογιών.

Σύμφωνα με τις στατιστικές, οι γεωργικές πρακτικές έχουν συμβάλει περίπου στο 17% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μεταξύ του 1990 και 2005. Επιπλέον, η αυξανόμενη πίεση για αγροτική γη πιθανόν να είναι ένα από τα κύρια αίτια αποψίλωσης δασών-ένας άλλος σημαντικός παράγοντας εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου. Στην πραγματικότητα, η καταστροφή των δασών καθώς και η περιβαλλοντική υποβάθμιση στον αγροτικό τομέα προέρχεται κυρίως από τη βιομηχανική γεωργία. Οι μεγάλες επεκτάσεις της βιομηχανίας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και οι σαρωτικές μονοκαλλιέργειες πραγματοποιούν μια εντατική χρήση των, βασισμένων στο πετρέλαιο, χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και μηχανημάτων, μετατρέπουν τα πλούσια σε άνθρακα δάση και λιβάδια σε πράσινες έρημους και βασίζονται σε μια μακρά και περιττή αλυσίδα δευτερευόντων συνδέσεων επεξεργασίας και μεταφορών. 

Οι καινοτόμες προτάσεις της γεωργικής βιομηχανίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στοχεύουν βασικά στην εξαγορά μονάδων άνθρακα μέσω της αγροτικής απορρόφησης άνθρακα. Οι προτεινόμενες λύσεις της βιομηχανικής γεωργίας είναι εντελώς διαφορετικές από τις λύσεις που προτείνουν η οικολογική γεωργία και οι οργανώσεις μικρών αγροτών. Οι προτάσεις για την δέσμευση άνθρακα περιλαμβάνουν την χρήση βιοκάρβουνου στο έδαφος [κάρβουνο από την πυρόλυση βιομάζας ως μέθοδο δέσμευσης άνθρακα], την αύξηση του ποσοστού των εδαφών για την γεωργία, χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα “περιθωριοποιημένα” εδάφη [μη χρησιμοποιούμενα εδάφη καλλιεργήσιμα μόνο υπό συνθήκες συμφέρουσας τιμής των προϊόντων],  την εφαρμογή της γεωργίας “μη-άροσης” [εννοώντας την μη-ανάγκη άροσης για το έλεγχο των ζιζανίων, με  χρήση χημικών ζιζανιοκτόνων], την χρήση γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών. Όλα αυτά προωθούνται ώστε να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ευνοώντας την δημιουργία μιας βιο-οικονομίας με την δημιουργία μεγάλων μονάδων όπου η βιομάζα θα μετατρέπεται σε αγροκαύσιμα. Επίσης η βιομηχανία βρίσκει πολλές ευκαιρίες εντατικοποίησης της εκτροφής ζώων και υδατοκαλλιέργειας. Όλα αυτά σημαίνουν περισσότερες μονοκαλλιέργειες ευρείας κλίμακας, περισσότερη σπατάλη ενέργειας και περισσότερα κέρδη για λίγους από την γεωργία.

Από την άλλη, οργανώσεις, όπως η Via Campesina, επισημαίνουν πως η μικρής κλίμακας βιώσιμη οικογενειακή γεωργία αποτελεί βασική λύση για την αλλαγή του κλίματος. Συμβάλλει να δροσίσει τη γη και παίζει ζωτικό ρόλο στην οικονομική επαναδιοργάνωση που θα μας επιτρέψει μια βιώσιμη κοινωνία. Η αειφορική τοπική παραγωγή προϊόντων χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια, αποβάλλει την εξάρτηση από εισαγόμενες ζωοτροφές και κρατά τον άνθρακα στη γη, αυξάνοντας τη βιοποικιλότητα. Οι ντόπιοι σπόροι είναι πιο προσαρμόσιμοι στις κλιματικές αλλαγές οι οποίες έχουν ήδη επιπτώσεις πάνω στην γη. Η μικρής κλίμακας γεωργία όχι μόνο συμβάλλει θετικά στην ισορροπία άνθρακα του πλανήτη, άλλά δίνει επίσης απασχόληση σε 2.8 δις ανθρώπων  - γυναίκες και άνδρες - σε όλο τον κόσμο και παραμένει ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμηθεί η πείνα, ο υποσιτισμός και η τρέχουσα κρίση στα τρόφιμα.

Αποτελεί τελικά κατάφορη αδικία το να χρησιμοποιηθούν τα οφέλη που οι μικροί αγρότες παρέχουν στο περιβάλλον ως δικαιολογία για να συνεχίσουν άλλοι να μολύνουν όπως έκαναν μέχρι τώρα. Το UNFCCC συζητά τώρα το να συμπεριλάβει την αγροτική γη στους μηχανισμούς εμπορίου του άνθρακα, μια κίνηση που θα μπορούσε να αφήσει τους αγρότες χωρίς άλλη υποστήριξη πέρα από τα “βρώμικα” χρήματα αυτών που μολύνουν. Οι εκτιμήσεις δείχνουν πως αυτοί οι μηχανισμοί δεν μπορούν παρά να αποτύχουν, επειδή δεν εστιάζονται στη μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων ή τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις βιομηχανικές χώρες.


Ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες δράσεις για την συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης και για το θέμα Γεωργία-Κλιματική αλλαγή:

- Climate Justice Action Network (CJAN)
Δίκτυο Δράσης για την Κλιματική Δικαιοσύνη με προγραμματισμένες ενέργειες κατά την συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης.

- Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: Πραγματικά Προβλήματα, Ψεύτικες Λύσεις
Κριτική αναφορά τεσσάρων οργανώσεων σχετικά με τις προτάσεις των διαπραγματεύσεων για τις μετά-2012 κλιματικές συμφωνίες.