Κάλεσμα της Via Campesina για την κινητοποίηση για ένα δροσερότερο πλανήτη-Κοπεγχάγη, Δεκέμβρης 2009

Σταματήστε την παρεκτροπή του UNFCCC!
Μην εμπορεύεστε την γεωργία μικρών αγροτών με δικαιώματα μόλυνσης

via campesina, κλιματική αλλαγή, γεωργία, UNFCCC, κοπεγχάγη 2009Ενώ οι επιστημονικές προβλέψεις για μια κλιματική καταστροφή συνεχίζουν να αυξάνονται, οι παγκόσμιοι ηγέτες θα συναντηθούν στην Κοπεγχάγη, στις 7-18 Δεκεμβρίου 2009, για το Συνέδριο Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC). Οι λύσεις που εισηγείται το UNFCCC συνεχίζουν να επιτρέπουν στους μεγάλους ενεργειακούς καταναλωτές να μολύνουν ατιμώρητοι πληρώνοντας άλλους για να εφαρμόσουν τα προγράμματα που υποτίθεται ότι θα δεσμεύουν άνθρακα. Το πρωτόκολλο του Κιότο και οι μηχανισμοί αγοράς που εφάρμοσε έχουν αποτύχει στο να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να επιβραδύνουν την κλιματική αλλαγή.

Παρόλο του επείγοντος της κατάστασης, αυτή η συνεδρίαση έχει αποτύχει στο να αμφισβητήσει ριζοσπαστικά τα τρέχοντα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής, βασιζόμένα στην ψευδαίσθηση της συνεχούς ανάπτυξης. Αντ' αυτού, έχει εφεύρει νέες εμπορικές ευκαιρίες για τον ιδιωτικό τομέα ώστε να συνεχίσει να πραγματοποιεί τεράστια κέρδη έχοντας ως συνέπεια την καταστροφή του πλανήτη. Ο άνθρακας έχει γίνει το νέο ιδιωτικοποιημένο αγαθό στα χέρια παικτών χρηματιστηρίου που το χρησιμοποιούν ως το νέο προϊόν στην μη-πραγματική οικονομία η οποία οδήγησε και στην τρέχουσα οικονομική κρίση.

Η γεωργία βρίσκεται τώρα πια στο κέντρο των συζητήσεων για το κλίμα. Σύμφωνα με τις στατιστικές, οι γεωργικές πρακτικές έχουν συμβάλει περίπου στο 17% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μεταξύ του 1990 και 2005. Επιπλέον, η αυξανόμενη πίεση για αγροτική γη πιθανόν να είναι ένα από τα κύρια αίτια αποψίλωσης δασών-ένας άλλος σημαντικός παράγοντας εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου. Στην πραγματικότητα, η καταστροφή των δασών καθώς και η περιβαλλοντική υποβάθμιση στον αγροτικό τομέα προέρχεται κυρίως από τη βιομηχανική γεωργία. Οι μεγάλες επεκτάσεις της βιομηχανίας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και οι σαρωτικές μονοκαλλιέργειες πραγματοποιούν μια εντατική χρήση των, βασισμένων στο πετρέλαιο, χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και μηχανημάτων, μετατρέπουν τα πλούσια σε άνθρακα δάση και λιβάδια σε πράσινες έρημους και βασίζονται σε μια μακρά και περιττή αλυσίδα δευτερευόντων συνδέσεων επεξεργασίας και μεταφορών.

Από την άλλη, η μικρής κλίμακας βιώσιμη οικογενειακή γεωργία αποτελεί βασική λύση για την αλλαγή του κλίματος. Συμβάλλει να δροσίσει τη γη και παίζει ζωτικό ρόλο στην οικονομική επαναδιοργάνωση που θα μας επιτρέψει να ζήσουμε σε μια βιώσιμη κοινωνία. Η αειφορική τοπική παραγωγή προϊόντων χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια, αποβάλλει την εξάρτηση από εισαγόμενες ζωοτροφές και κρατά τον άνθρακα στη γη, αυξάνοντας τη βιοποικιλότητα. Οι ντόπιοι σπόροι είναι πιο προσαρμόσιμοι στις κλιματικές αλλαγές οι οποίες έχουν ήδη επιπτώσεις πάνω μας. Η οικογενειακή γεωργία όχι μόνο συμβάλλει θετικά στην ισορροπία άνθρακα του πλανήτη, άλλά δίνει επίσης απασχόληση σε 2.8 δις ανθρώπων  - γυναίκες και άνδρες - σε όλο τον κόσμο και παραμένει ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμηθεί η πείνα, ο υποσιτισμός και η τρέχουσα κρίση στα τρόφιμα.

Εάν δοθεί στους μικρούς αγρότες πρόσβαση σε γη, νερό, εκπαίδευση και περίθαλψη και υποστηριχτούν με πολιτικές διατροφικής αυτάρκειας τότε μπορούν να συνεχίζουν να θρέφουν τον κόσμο και να προστατεύουν τον πλανήτη.

Για τους αγρότες σε όλο τον κόσμο, οι ψεύτικες λύσεις που προτείνονται στις διασκέψεις για το κλίμα, όπως η πρωτοβουλία REDD (Μειώνοντας τις Εκπομπές από την Αποδάσωση και την Υποβάθμιση), οι μηχανισμοί δέσμευσης άνθρακα , τα προγράμματα Γεω-μηχανικής είναι τόσο απειλητικές όσο και οι ξηρασία, οι ανεμοστρόβιλοι και τα ίδια τα νέα σχέδια για το κλίμα . Άλλες προτάσεις όπως το η πρωτοβουλία για το βιοκάρβουνο, η Γεωργία Μη-Άροσης και οι ανθεκτικοί στις αλλαγές του κλίματος γ.τ.ο. είναι οι προτάσεις των εταιρειών μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που θα περιθωριοποιήσουν περαιτέρω τους μικρούς αγρότες. Η έντονη προώθηση των βιομηχανικών μονοκαλλιεργειών και των αγροκαυσίμων ως λύσεις στην κρίση, στην πραγματικότητα αυξάνει την πίεση στη αγροτική γη. Έχει οδηγήσει ήδη στην μαζικές αρπαγές γης από τις πολυεθνικές εταιρείες στις αναπτυσσόμενες χώρες, διώχνοντας αγρότες και ιθαγενείς κοινότητες από τα εδάφη τους.

Είναι άδικο το να χρησιμοποιηθούν τα οφέλη που οι μικροί αγρότες παρέχουν στο περιβάλλον ως δικαιολογία για να συνεχίσουν να μολύνουν άλλοι όπως έκαναν μέχρι τώρα. Το UNFCCC συζητά τώρα το να συμπεριλάβει την αγροτική γη στους μηχανισμούς εμπορίου του άνθρακα, μια κίνηση που θα μπορούσε να αφήσει τους αγρότες χωρίς άλλη υποστήριξη πέρα από τα “βρώμικα” χρήματα αυτών που μολύνουν. Αυτοί οι μηχανισμοί δεν μπορούν παρά να αποτύχουν, επειδή δεν εστιάζονται στη μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων  ή τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις βιομηχανικές χώρες.

Έτσι η Via Campesina καλεί όλα τα μέλη της, φίλους και συμμάχους της στο να κινητοποιηθούν στην Κοπεγχάγη και σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του UNFCCC τον Δεκέμβριο του 2009. Μια ειδική ημέρα δράσης σχετικά με την γεωργία θα ανακοινωθεί ως τμήμα των μαζικών διαμαρτυριών από τις εκατοντάδες των κοινωνικών κινημάτων και οργανώσεων.

Στον δρόμο προς την Κοπεγχάγη: Τι μπορείτε κάνετε σε εθνικό και το τοπικό επίπεδο

1. Συλλέξτε στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και τους οικονομικούς πόρους των μικρών αγροτών

2. Συλλέξτε τα στοιχεία και τις πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των βασισμένων στην αγορά ψεύτικων λύσεων σχετικά με τη κλιματική αλλαγή για τους μικρούς αγρότες

3. Συλλέξτε πληροφορίες από τη βάση για το πως μικρό η γεωργία μικρών αγροτών συντηρεί τα οικοσυστήματα.

4. Πιέστε την κυβέρνησή σας για να απορρίψετε τις “λύσεις” που βασίζονται στην οικονομία της αγοράς και να προωθήσει πραγματικές λύσεις για την τρέχουσα κρίση όπως η προστασία της βιώσιμης γεωργίας μικρής κλίμακας και της αυτάρκειας τροφίμων.

5. Πάρτε μέρος στην κινητοποίηση! Μαζί με άλλα κοινωνικά κινήματα θα συμμετάσχουμε σε διάφορες παράλληλες δραστηριότητες το Σεπτέμβριο στη Μπανγκόκ κατά τη διάρκεια του της τελευταίας προπαρασκευαστικής συνάντησης του UNFCCC πριν τη Κοπεγχάγη. θα κινητοποιηθούμε επίσης για κοινωνική και κλιματική δικαιοσύνη κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης συνεδρίασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και της Συνόδου Κορυφής για τα τρόφιμα του FAO τον Οκτωβρίο/ Νοεμβρίο 2009.

Απορίπτουμε τις φεύτικες εμπορικές λύσεις του UNFCCC!

Απαιτούμε τον επαναπροσιορισμό της παγκόσμιας οικονομίας προς μια ανρθωποκεντρική προσέγγιση όπου η Γεωργία των μικρών αγροτών και τα τοπικά συστήματα παραγωγής τροφίμων παίζουν ένα σημαντικό ρόλο

 Οι άνθρωποι και ο πλανήτης είναι πιο σημαντικοί από τα κέρδη

Μη κάνετε μπίζνες με την περιβαλλοντική καταστροφή

Η μικρής κλίμακας οικογενειακή γεωργία και η διατροφική αυτάρκεια “δροσίζουν” την Γη
 

 

Επισκεφθείτε:

- Το κάλεσμα της Via Campesina

Διαβάστε περισσότερα:

- Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: Πραγματικά προβλήματα, ψεύτικες λύσεις