Γ.Τ. τρόφιμα: Μια αναφορά για τις επιπτώσεις στην υγεία

Μια αναφορά της Soil Association για τα ανησυχητικά αποτελέσματα επιστημονικών δημοσιευμένων από μελέτες σε ζώα που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές χώρες από διάφορους φορείς. Η αναφορά δείχνει ότι οι ΓΤΟ προκαλεί μια ευρεία σειρά από σοβαρές αναπάντεχες επιπλοκές στην υγεία των ζώων. Στοιχεία δείχνουν επίσης πως όταν τα ζώα τρέφονται με ΓΤ φυτά, μικρές ποσότητες ΓΤ υλικού εμφανίζονται στο παραγόμενο κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα, κάτι που προηγουμένως δεν είχε ταυτοποιηθεί.

[Η αναφορά σε pdf   (Αγγλικά)]