γ.τ.ο. EuropaBio

3000 εκτάρια παράνομων Γ.Τ. καλλιεργειών στην Πολωνία με τις ευλογίες των εταιρειών βιοτεχνολογίας και προβολή από το λόμπι EuropaBio ως επίτευγμα..

Μια είδηση φανερώνει ξεκάθαρα τις τακτικές που ακολουθούνται για την δημιουργία τετελεσμένων καταστάσεων όσον αφορά την ύπαρξη και επιμόλυνση με Γ.Τ. φυτά από τους βιοτεχνολογικούς μηχανισμούς:

 

 

Syndicate content