φυτικές ποικιλίες

Χορήγηση πατέντα σε ντομάτες με μειωμένη περιεκτικότητα σε νερό

Νέα έκθεση σηματοδοτεί την ανάγκη για επείγουσα πολιτική δράση


7η Δεκεμβρίου, 2015 / Μόναχο. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) παραχωρεί όλο και περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε συμβατικές ποικιλίες φυτών καλλιέργεια. Τώρα, μια τελική απόφαση πρόκειται να ληφθεί σχετικά με ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) για τις ντομάτες με μειωμένη περιεκτικότητα σε νερό (EP1211926). Αύριο, το EPO θα έχει την τελική ακρόαση σχετικά με αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κατόπιν της οποίας θα χορηγεί την σχετική πατέντα με κάποιες μικρές αλλαγές στη διατύπωση. Μαζί με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια συμβατική ποικιλία μπρόκολου (EP10698190), το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τις ντομάτες έχει προσελκύσει τη διεθνή προσοχή και πυροδότησε έντονη συζήτηση κατά τη διάρκεια πολλών ετών. Στο τέλος του Μαρτίου 2015, η ΕΡΟ χρησιμοποιείσαι αυτές τις δύο περιπτώσεις, για να δημιουργήσει νομικό προηγούμενο, προκειμένου να μπορεί να χαρακτηρίσει φυτά και τα ζώα που προέρχονται από συμβατικές μεθόδους αναπαραγωγής ως δυνατά κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Επί του παρόντος υπάρχει αυξανόμενη αντίθεση σε αυτή την απόφαση: διάφορες αρχές Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εκπρόσωποι των κυβερνήσεων της Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ολλανδίας είναι ανάμεσα σε εκείνους που επέκριναν δημόσια την απόφαση της ΕΠΟ.

Syndicate content