3000 εκτάρια παράνομων Γ.Τ. καλλιεργειών στην Πολωνία με τις ευλογίες των εταιρειών βιοτεχνολογίας και προβολή από το λόμπι EuropaBio ως επίτευγμα..

Μια είδηση φανερώνει ξεκάθαρα τις τακτικές που ακολουθούνται για την δημιουργία τετελεσμένων καταστάσεων όσον αφορά την ύπαρξη και επιμόλυνση με Γ.Τ. φυτά από τους βιοτεχνολογικούς μηχανισμούς:

 

 

Στα τέλη του πεπερασμένου Σεπτεμβρίου το ευρωπαϊκό λόμπι των εταιρειών βιοτεχνολογίας Europabio ανακοίνωσε μεταξύ άλλων τον δεκαπλασιασμό των εκτάσεων στην Πολωνία όπου καλλιεργούνται Γ.Τ. φυτά.. Στην έκθεση ωστόσο πουθενά δεν αναφέρονταν ότι αυτές οι διαφημιζόμενες εκτάσεις αφορούσαν παράνομες καλλιέργειες- στην Πολωνία ισχύει εθνικό μορατόριουμ της καλλιέργειας Γ.Τ. ποικιλιών-οι οποίες προωθούνται από τους αντιπροσώπους των μεγάλων εταιρειών βιοτεχνολογίας εκμεταλλευόμενοι νομικά “παράθυρα”. Στην ιστοσελίδα του Πολωνικού παρακλαδιού της Mosanto, υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς μπορεί κάποιος να καλλιεργήσει Γ.Τ. ποικιλίες καλαμποκιού.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν κάτι που αιωρούνταν ως υποψία σχετικά με την προσπάθεια επιμόλυνσης και διάδοσης των Γ.Τ. ποικιλιών σε χώρες όπου δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια τους. Στην Ελλάδα το βιοτεχνολογικό λόμπι EuropaBio αντιπροσωπεύεται από την Bionova, γνωστή για την προσπάθεια προώθησης της βιοτεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο με ποικίλους τρόπους (σχετικό άρθρο)

 

('Αρθρo στα Γαλλικά)