Χωρίς απόφαση για την επανέγκριση του Glyphosate στην Ευρώπη

Αναμονή από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια αναθεωρημένη πρόταση

Η προγραμματισμένη ψηφοφορία για την εκ νέου έγκριση της ζιζανιοκτόνου ουσίας glyphosate (roundup) πραγματοποιήθηκε σήμερα. Σύμφωνα με πηγές της ΕΕ, η Επιτροπή δεν κάλεσε σε ψηφοφορία, καθώς γνώριζε πως μια προκαταρκτική ψηφοφορία δεν θα είχε υποστήριξη από ειδική πλειοψηφία για την επανέγκριση της ζιζανιοκτόνου ουσίας. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα ήταν πως δεκαεννέα κράτη μέλη θα ψήφιζαν υπέρ, 2 κατά (Γαλλία και Ιταλία), ενώ 7 θα απείχαν.
 
Η Επιτροπή έχει τώρα τη δυνατότητα να καταλήξει σε μια αναθεωρημένη πρόταση ώστε να φέρει την απόφαση από πλευράς Γερμανίας υπέρ της έγκρισης. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του Ιουνίου, η άδεια κυκλοφορίας του glyphosate θα λήξει και θα πρέπει να αποσυρθεί από τη χρήση μέσα σε 6 μήνες.