Αλλαγή του Συστήματος, όχι του Κλίματος! Κάλεσμα της ASEED για το Κλίμα και την Γεωργία

Οι λύσεις που συζητούνται από την Διάσκεψη για το Κλίμα του ΟΗΕ εξακολουθούν να επιτρέπουν στους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας να μολύνουν ατιμώρητοι, ενώ χρηματοδοτούν άλλους για την υλοποίηση έργων τα οποία υποτίθεται ότι δεσμεύουν άνθρακα. Δεν θίγουν το τεράστιο κοινωνικό και οικολογικό χρέος που οφείλουν οι βιομηχανικές χώρες στις χώρες του Παγκόσμιου Νότου. Το σημερινό σύστημα παραγωγής τροφίμων είναι υπεύθυνο για περισσότερο από το 32% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Την ίδια στιγμή οι πρακτικές των μεγάλων αγρο-εταιρειών κάνουν τα εκατομμύρια των μικρών αγροτών να χάνουν την γη και τον τρόπο ζωής τους. Είναι άδικο να χρησιμοποιούμαι τα οφέλη που οι μικροί αγρότες παρέχουν στο περιβάλλον ως δικαιολογία για να συνεχίσουμε να ρυπαίνουμε ως συνήθως.

- Κλιματική δικαιοσύνη τώρα

Στον Παγκόσμιο Νότο δάση κόβονται και αγρότες εκτοπίζονται από τις πατρίδες τους έτσι ώστε μεγάλες μονοκαλλιέργειας μπορεί να φυτευτούν με σκοπό την παραγωγή σόγιας, καλαμποκιού και φοίνικες ως ζωοτροφές στην Ευρώπη. Στις Ευρωπαϊκές εργοστασιακές φάρμες στην Ευρώπη, υπερχορτασμένα ζώα παράγουν μεθάνιο και απόβλητα, χρησιμοποιώντας τεράστια ποσά ενέργειας.

- Η βιομηχανική γεωργία θερμαίνει τη Γη

Το βασικό θέμα είναι η συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια λίγων ισχυρών κερδοσκοπικών εταιρειών που προσπαθούν να κυριαρχήσουν στη παγκόσμια παραγωγή τροφίμων και τα συστήματα διανομής. Αυτή η ανισορροπία έχει δημιουργηθεί μέσω τις πολιτικές για τα τρόφιμα και τη γεωργία που προωθούν την απελευθέρωση του εμπορίου και τη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας των τροφίμων για το κέρδος λίγων.

- Οι πολυεθνικές αγρο-επιχειρήσεις δεν έχουν θέση στο μέλλον μας!

Θέλουμε να μετατρέψουμε την τρέχουσα επιζήμια και άκρως εκμεταλλευτικο σύστημα παραγωγής τροφίμων, και να δημιουργηθεί ένα πρότυπο παραγωγής τους με βάση τις ανάγκες και τα δικαιώματα των τοπικών κοινοτήτων και όχι την εκμετάλλευση και την απληστία.

- Διατροφική αυτάρκεια τώρα

Η μικρής κλίμακας (βιώσιμη) η γεωργία παραμένει ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση της πείνας, του υποσιτισμού και της τρέχουσας κρίσης των τροφίμων και του κλίματος, ενώ οι τοπικές ποικιλίες παρέχουν την δυνατότητα προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές τις οποίες ήδη βιώνουμε.

- Η αειφορική γεωργία μικρής κλίμακας δροσίζει τον πλανήτη

Η UNFCCC απέτυχε στο να αμφισβητήσει το σημερινό οικονομικό μοντέλο το οποίο βασίζεται στην απεριόριστη ανάπτυξη σε έναν πεπερασμένο πλανήτη - Δεν περιμένουμε λύσεις από εκείνους που δημιούργησαν αρχικά το προβλήμα.

Αλλαγή συστήματος, όχι αλλαγή του κλίματος!

Aseed