Σπόροι

Αρχεία-σύνδεσμοι

 

# Νομοθεσία

(Περιλαμβάνονται οι 5 πιο πρόσφατες, από τις 15 υφιστάμενες οδηγίες της ΕΕ)

-Οδηγία 2008/90/ΕΚ για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών & οπωροφόρων δένδρων για την παραγωγή φρούτων εδώ

- Οδηγία 2008/72/ΕΚ για εμπορία φυταρίων & πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά εδώ

- Οδηγία 2008/62/ΕΚ για τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες εδώ

- Οδηγία 2009/145/ΕΚ για τοπικές αβελτιωτες ποικιλίες εδώ

- Οδηγία 2010/60/ΕΕ για παρρεκλίσεις εμπορίας μειγμάτων σπόρων κτλ εδώ

 

Νέα νομοθεσία για σπόρους (2013)

Τροπολογίες σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσιας (Ιανουάριος 2014) εδώ

Τελική προταση για την αναθεώρηση της νομοθεσίας (Μάϊος 2013) εδώ

Γενική αναφορά για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων της Νέας Νομοθεσίας (Μάϊος 2013) εδώ

- Προσχέδιο επικείμενης νομοθεσίας (Draft on Plant Reproductive Material, 2013) εδώ

Σχετικά Προσχέδια (Νοεμ. 2012):

-Draft on Plant health εδώ

-Draft on Expenditure εδώ

-Draft on official controls εδώ

 

Ανάλυση - προτάσεις - σχόλια για νέα νομοθεσία

- Παρουσίαση για νομοθεσία Σπόρων & νέα αναθεώρηση: Νομικό πλαίσιο, εξαιρεσεις, επιπτώσεις (Klaus Rapf, Arche Noah, Νοεμ. 2012) εδώ

- Επισήμανση των κύριων αλλαγών μεταξύ non-paper του Αυγούστου και του Νοεμβρίου 2012 εδώ και σχετικό σχεδιάγραμμα διαφορών non paper & proposal εδώ (P. Sultana, Arche Noah, Δεκ. 2012)

- Σχόλια πάνω στο προσχέδιο της νεας νομοθεσίας (S. Gura) εδώ

- Προτάσεις των Ευρωπαίων Παραγωγών Βιολογικών σπόρων για την επερχόμενη νομοθεσια (Σεπτ. 2012) εδώ

-H θέση της Via Campesina Europe (Νοεμ. 2012) εδώ

- Η θέση της οργάνωσης Kokopelli (Οκτ. 2012) εδώ

- H θέση της οργάνωσης Arche Noah (Νοεν. 2012) εδώ

- Η θέση-ανάλυση του CEO (Ιουν 2013) εδώ

- Η θέση του Πελίτι (Νοεμ 2012) εδώ

 

Άλλα σχετικά

-Παρουσίαση για ιστορικό της Νομοθεσίας Σπόρων (Arche Noah, P. Sultana, Νοεμ. 2012) εδώ

-Άρθρο για UPOV-νέα νομοθεσία, θέση Via Campesina (Νοεμ. 2012) εδώ

 

# Παρουσιάσεις

- Πατέντες στους Σπόρους, παρουσίαση από Arche Noah (P. Sultana, Σεπτ. 2012) εδώ

- Πατέντες στους Σπόρους, παρουσίαση από καμπάνια No Patents on Seeds  (Σεπτ. 2012) εδώ

- Παραγωγή σπόρων ελέυθερους απο γ.τ.ο. (Gentechnikfreie-saat, Σεπτ 2012) εδώ

 

# Καμπάνια Σπέρνοντας το μέλλον-Συγκομίζοντας ποικιλομορφία

- Σχετικό άρθρο εδώ

- Η μπροσούρα της Καμπάνιας εδώ

 

# Άρθρα-Μπροσούρες

- Προστατεύωντας τους σπόρους εντός της Ελληνικής Κρίσης (Ιούλιο 2012) εδώ

- Το τέλος(;) της διαφύλαξης σπόρων απο τους Αγρότες (2011) Ελληνικά εδώ και Αγγλικά εδώ

- Τοπικές ποικιλίες Κηπευτικών- Κρήτη εδώ

- Δικαιώματα των Γεωργών εδώ

 - Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού  εδώ

- Αναφορά FAO φυτικο γενετικό υλικό Ελλάδα  εδώ

 - Στρατηγικές διατήρησης παραδοσιακών ποικιλιών εδώ

- Το μανιφεστο των σπόρων εδώ

 

 # Πνευματικά δικαιώματα- πατέντες-μονοπώλιο σπόρων

- The end of farm saved seed? Εκτενές άρθρο της Grain. 2007 (Αγγλικά) εδώ

- Patents on life? Παρουσίαση απο GMO free regions 2010 (Αγγλικα) εδώ

-Το πατεντάρισμα των σπόρων-Παρουσίαση οικογιορτή 2010 εδώ

- No Patents on Seeds. Πλήρης ιστοσελίδα της σχετικής καμπάνιας εδώ

- You rip what you sow. Αναφορά της Aseed για το μονοπώλιο της βιομηχανίας σπόρων εδώ

 

# Ιστοσελίδες

-Καμπάνια για την Νεα Νομοθεσία σπόρων: Seed for All

- Kokopelli

- Arche Noah

- Grain

- ASEED

- Save our Seeds

- La Via Campesina

- No Patents on Seeds